İmam Hatip Şuuru

Beyzanur Yaşar Beyzanur Yaşar

Bir milletin, milli , dini , sosyal değerler sistemini, geleceğe dair yapı taşlarını, kimliğini gençler oluşturmaktadır. Fikri , ideali , derdi , davası olan dert ile dertlenebilen, bencil olmayan bir nesil yetişecektir. Bu bağlamda temel ne kadar sağlam olursa nesiller boyu devamlılığı sağlamak o ölçüde kolay ve güçlü olacaktır. İmam hatip liseleri kurulduğundan beri gerek ilköğretim gerek ortaöğretim seviyesi öğrencilerini bir milletin ihtiyaç duyduğu milli, dini , toplumsal değerler çerçevesi içerisinde yetiştirmeyi kendisine ülkü edinmiştir. İmam hatip şuuru kendi kabuğuna çekilmiş bir benliğin, küflenmiş bir fikriyatın ürünü değildir. İmam hatip gençliği bu şuurda yetişmiş ömrünü islam gayesine vakfeden dinamik aksiyon sahibi bir dimağ , göğsündeki imanı tarihle harmanlayan geçmişten geleceğe bir köprüdür. Bu şuur 'Onlar yeryüzündeki ve gökyüzündeki nice hikmetleri düşünürler ve Allah'ım sen bunları boşuna yaratmadın' düsturu ile ilerlemektedir. İmam hatip nesli kayıtsız şartsız kabulü veya reddi değil geçmişten ders almayı, geçmişi düşünmeyi, tahkik etmeyi kendine şiar bilmiştir.

İmam hatipli olarak bizler hakikati yaşamak ve yaşatmakla muştulanmışız. Bu dava yeni nesillere örnek olmayı , iyiliği emredip kötülükten nehy etmeyi , sahip çıkmayı , ayrıştırmamayı söylüyor. zora talip olmaktır imam hatipli olmak. Cefanın yanındaki vefayı zahmetin yanındaki rahmeti görmektir. Bir duruştur imam hatipli olmak. ' Durmak değil asla; duruştur. ' Zulme karşı duruş , empoze edilen sisteme karşı duruş , dünya çarklarına karşı duruş , nefsine karşı duruştur. Birileri umutsuz , kimliksiz , tavizkar adeta kukla gibi olmalarını isterken hakkı söylemekten korkmayan bir duruş... Kendisine oynanan yozlaştırma ve asimile etme oyunlarına karşı şuurlu bir duruş... ' İmam hatipe gitme imam mı olacaksın ? Ölü mü yıkayacaksın?' gibi yaftaları yıkan sağlam bir duruş...

İmam hatip gençliği 'Birbirlerini sevmekte , birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücudun azaları gibidirler.' Benlik putunu yıkıp biz sancağını yükseltirler. 'Bir' le bir olurlar.

İmam hatip şuuru ,

Akif'in Asım'ı

Karakoç'un diriliş eri

Halktan değil , haktan bekleyen,

İman ile yoğrulmuş ve demlenmiş bir nesildir.

Ve işte ' zaman ve mekan elimizde'dir.

 

29.10.2014

Beyzanur Yaşar

Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi