Genel Kurul ilanımızdır

 

(BİHMED)

BURSA İMAM-HATİP OKULLARI

MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ

       

    Derneğimizin 15.Olağan Genel Kurulunun 27 Nisan 2024-Cumartesi günü saat: 18.30’da Şükraniye Mah. 15.Fatih Sk. No:6 Yıldırım-BURSA adresinde bulunan Merkez Anadolu İmam hatip Lisesi konferans salonunda yapılmasına; toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde yine aynı yer, saat ve gündem ile 04 Mayıs 2024-Cumartesi günü aşağıdaki gündemle yapılmasına, toplantının üyelere SMS ve derneğin internet sitesi üzerinden duyurulmasına karar verilmiştir.                                                                                                                    

Genel Kurul Gündemi:

 1.  Açılış ve Yoklama
 2. Divan seçimi
 3. Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve Müzakeresi
 4. Yönetim Kurulunun ibrası
 5. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
 6. Denetim Kurulunun İbrası
 7. Dernek tüzük değişikliğinin yapılmasının müzakeresi ve kabulünün görüşülmesi
 8. Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve Kabulünün görüşülmesi
 9. Yönetim ve Denetim kurullarının Seçimi
 10. Dilek ve Temenniler
 11.  Kapanış